web

stats
Nyapanyapa Yunupinu (Wendy) – Yaamaganu Gallery

Save

Artists

Nyapanyapa Yunupinu (Wendy)

Description

Yidaka (Didgeredoo) 2011 Willy Wulumbuyku - Yidaki Specialist 1930 Nyapanyapa Yunupinu (Wendy) - Artist 1945 Earth Pigmens on Hollow Log Cat # 87NY

Price

AUD $1,450

SOLD

Info